آموزش

راهکارهای موثر برای کاهش مصرف بنزین

راهکارهای موثر برای کاهش مصرف بنزین

راهکارهای موثر برای کاهش مصرف بنزین بی تردید افزایش قیمت بنزین تاثیر بسزایی در زندگی افراد دارد و کم کردن مصرف بنزین یکی از راه‌های مدیریت هزینه های خودرو و استفاده ای به صرفع از خودرو می باشد.لزوما نیاز نیست که برای کاهش مصرف سوخت و هزینه ها مالک خودرو های الکترونیکی باشید ویا یک...

چراغ هشدارهای خودروی خودرو جدی بگیرید

چراغ هشدارهای خودروی خودرو جدی بگیرید!!

چراغ هشدارهای خودروی خودرو جدی بگیرید!! آیا در هنگام رانندگی به چراغ های هشداردهنده خودرو دقت کرده اید؟ رانندگی فقط  نشستن پشت فرمان و گاز دادن و ترمز گرفتن نیست، بخشی مهم رانندگی توجه به شرایط و عملکرد خودرو می باشد که به لطف انواع سیستم‌های کنترل‌کننده و هشداردهنده ی استفاده شده در آن آسان‌تر...

چرا شتاب خودرو ما به مرور زمان کاهش می یابد؟

چرا شتاب خودرو ما به مرور زمان کاهش می یابد؟

چرا شتاب خودرو ما به مرور زمان کاهش می یابد؟ چرا سرعت خودروکم شد؟ کاهش شتاب خودرو چند ماه از رانندکی با خودروی خود که میگذرد احساس میکنید که شتاب آن کم شده است و همانند روز های اول پرشتاب نیست.افت شتاب و توان خودرو از مواردی است که به مرور زمان و در بلند مدت به...

6 عامل اصلی روشن شدن چراغ چک موتور

6 عامل اصلی روشن شدن چراغ چک موتور

6عامل اصلی روشن شدن چراغ چک موتور   با تولید خودروها بر مبنای سوخت رسانی انژکتوری، چراغ چک یا چراغ خطا عمومیت بالایی پیدا کرد چراغ خطا به طور مستقیم به ECU خودرو متصل بوده و به دلیل پیشرفته بودن ECU معانی مختلفی می تواند داشته باشد. خودروهای قدیمی که ECU های ساده دارند روشن شدن...